Начало


Уважаеми ученици и родители,
обучението в Професионална гимназия по механоелектротехника преминава от разстояние в електронна среда за периода от 21.10.2021 г. до 29.10.2021 г. включително. Спазва се утвърденото седмично разписание и следния график:
1 час 8.00 – 8.40
2 час 8.50 – 9.30
3 час 9.40 – 10.20
4 час 10.40 – 11.20
5 час 11.30 – 12.10
6 час 12.20 – 13.00
7 час 13.10 – 13.50

На 15 септември се състоя официалното откриване на новоизградения STEM център за иновативно обучение в Професионална гимназия по механоелектротехника, гр.Ловеч. Центърът е финансиран по Национална програма на Министерството на образованието и науката „Изграждане на училищна STEM среда“ в малка категория на стойност 50 000 лева.
Специални гости на откриването на STEM центъра бяха инж.Светослав Славчев – Областен управител на Ловешка област, който е възпитаник на училището, Юрген Пефенкьовер – Оперативен директор на VOSS Automotive, които са партньори на гимназията по проекта, инж.Даниела Йотова – експерт професионално образование при РУО, Ивелина Иванова – Председател на Обществения съвет към училището.
В STEM центъра ще се провеждат теоретични и практически занятия, като ще се използва специфично оборудване включващо лазерен гравир, 3D принтер, практически набори и софтуер . Обособени са зони за различни режими на учене – едностранна комуникация с модулни мебели и техника за визуализация, индивидуална работа с мека подвижна мебел, работа по групи с възможност за писане на стена, учене чрез правене с обособени стационарни работни места. Във фоайето са оформени зони за социализация и физическа активност. Всичко това е предпоставка учениците да не са пасивни слушатели, а активно да участват в самото обучение.
Предизвикателството е открито. Пожеланията са за вдъхновение, креативни решения и оригинални проекти..