Успех

Програмата има за цел да осмисли свободното време на учениците от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ЛОВЕЧ, включително и на ученици с идентинтифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици в риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.
За учебната 2011/ 2012 г. са сформирани 9 групи по 4 извънучилищни и извънкласни форми, обхванати са 99 ученици и са ангажирани 7 учители от училището.

Форма на извънкласната дейност Наименование

на извънкласната дейност

Ръководител
1 секция Шахматът – начин мислене инж.Даниела Йотова
2 кръжок Виртуален химичен експеримент Поля Георгиева
3 студио Аз фотографът Румянка Боевска
4 кръжок Български народни обичаи инж.Снежанка Вълчева
5 клуб Спорт за здраве Милен Белев
6 клуб Планинец Румянка Боевска
7 клуб Mens sana in crpore san Ниделина Цонева
8 кръжок Електроника инж.Владимир Александров
9 кръжок Приложна електроника инж.Владимир Александров

 

За учебната 2012/ 2013 г. са сформирани 10 групи по 4 извънучилищни и извънкласни форми, обхванати са 117 ученици и са ангажирани 10 учители от училището.

Форма на извънкласната дейност Наименование

на извънкласната дейност

Ръководител
1 секция Шахматът – начин мислене инж.Даниела Йотова
2 кръжок Виртуален химичен експеримент Поля Георгиева
3 кръжок Българско народно творчество инж.Снежанка Вълчева
4 студио Аз фотографът Румянка Боевска
5 клуб Спорт за здраве Милен Белев
6 клуб Алпийски орли Ниделина Цонева
7 кръжок Електроника инж.Владимир Александров
8 кръжок Да овладея метала инж. Ивелин Попов
9 клуб Опознай 100-те национални обекта инж.Даниела Панчева
10 студио Интериор и екстериор в училище инж.Галя Генова

За учебната 2013/ 2014 г. са сформирани 16 групи по 4 извънучилищни и извънкласни форми в 8 области на извънкласна и извънучилищна дейност, обхванати са 191 ученици и са ангажирани 16 учители от училището.

Форма на извънкласната дейност Наименование

на извънкласната дейност

 

Ръководител
1 секция Шахматът – начин мислене инж.Даниела Йотова
2 кръжок Техник-приложник инж.Стефан Гугучков
3 клуб Млад химичен архитект Поля Георгиева
4 клуб Здравословно-моят начин на живот Валентина Димитрова
5 клуб Спорт за здраве Милен Белев
6 клуб Алпийски орли Ниделина Цонева
7 клуб Образци на българското и световно кино Станислав Стойков
8 студио Аз фотографът Румянка Боевска
9 клуб Претворено в красота Юлия Лазарова-Николова
10 клуб Картинг – конструиране и управление инж.Димчо Николов
11 кръжок Електроника инж.Владимир Александров
12 кръжок Приложна електроника и електротехника инж.Иван Найденов
13 клуб Опознай България инж.Даниела Панчева
14 клуб Майстор на волана инж.Николай Николаев
15 студио Интериор и екстериор в училище инж.Галя Генова
16 кръжок Магията на тестото инж.Снежанка Вълчева

 

За учебната 2014/ 2015 г. са сформирани 15 групи по 4 извънучилищни и извънкласни форми в 7 области на извънкласна и извънучилищна дейност, обхванати са 203 ученици и са ангажирани 15 учители от училището.

Форма на извънкласната дейност Наименование

на извънкласната дейност

 

Ръководител
1 секция Шахматът – начин мислене инж.Даниела Йотова
2 кръжок Техник-приложник инж.Стефан Гугучков
3 клуб Еко турист Поля Георгиева
4 клуб Живей здравословно Валентина Димитрова
5 клуб Спорт за здраве Милен Белев
6 клуб Тенис на маса Ниделина Цонева
7 клуб От „Метрополис“ до „На ръба на утрешния ден“ – еволюцията на научнофантастичния филм Станислав Стойков
8 студио Аз фотографът Румянка Боевска
9 клуб Български и европейски празници и традиции Юлия Лазарова-Николова
10 клуб Конструиране и управление на картинг инж.Димчо Николов
11 кръжок Електроника инж.Владимир Александров
12 клуб Опознай България инж.Даниела Панчева
13 клуб Да опознаем Ловеч – минало и настояще Дора Цонева
14 студио Интериор и екстериор в училище инж.Галя Генова
15 кръжок Българска кухня инж.Снежанка Вълчева