Обществен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ -МАНДАТ 2019 – 2022 Г.
Председател: Ивелина Иванова – родител на ученик от IX „Б“ клас
Членове:
Тина Атанасова – представител на работодателите;
Стела Петкова – старши експерт по организация на средното образование, РУО – Ловеч;
Десислава Йонова – родител на ученик от IX „Б“ клас;
Галина Вълова – родител на ученик от XI „Б“ клас