Процедури по чл.20, ал.3 от ЗОП

ПГМЕТ обявява обществена поръчка с предмет на дейност „Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на отоплителна инсталация“