Еразъм +

СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ПГМЕТ В ГЕРМАНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТИЛНИЦИ И ЛАБОРАТОРИИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАЛТЕР ГРОПИУС“ – гр. ЕРФУРТ

КАМАРА НА ЗАНАЯТИТЕ гр. ЕРФУРТ

ХОТЕЛ- НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕСТОЙ НА ГРУПАТА УЧЕНИЦИ В гр. ЕРФУРТ

ИЗПИТ НИВО НА ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

На 27.01.2016г. се проведе последният изпит на ползвателите по критерий 3 – ниво на знания и компетенции по немски език по проект № 2015-1-BG01-KA102-014138 тема „Практическо обучение за електронните системи в съвременните автомобили” /Компютри на колела/.
Окончателният подбор ще бъде осъществен от комисия на 29.01.2016г. въз основа на всички проведени до момента изпити.
РЕЗУЛТАТИТЕ ще бъдат обявени на 01.02.2016г. на информационното табло по проекта в ПГМЕТ и на Фейсбук страницата на училището.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТ № 2015-1-BG01-KA102-014138

тема „Практическо обучение за електронните системи в съвременните автомобили” /Компютри на колела/

Този проект е финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм , Образователна мобилност /КД1/ за обучаеми в сферата на ПОО

Базисна професионална подготовка на учениците от направление Транспорт по модул: Електронни елементи – основни означения и принцип на действие. Схеми и измервания.

Базисна професионална подготовка на учениците от направление Електроника по модул: Общо устройство на автомобила.

ИЗПРАЩАНЕ НА ГРУПАТА В ГЕРМАНИЯ

ПГ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА изпраща в гр. Ерфурт, Германия поредната група от 20 ученика – 11 клас по проект № 2015-1-BG01-KA102-01413 финансиран от ЕК по програма Еразъм на тема: Практическо обучение за електронните системи в съвременните автомобили /Компютри на колела/. Мобилната практика, която ще продължи 20 дни ще се проведе в партньорското училище, в два автосервиза и в Камарата на занаятите. Дейностите ще бъдат насочени към усвояване на актуални знания за „интелигентните“ системи използвани в съвременните автомобили и придобиване на професионални умения за електронните системи на активна безопасност – ABS, ESP, Traction Control. Валидиране и признаване на резултатите от обучението ще се гарантират чрез издаване на сертификат за Europass мобилност на всеки отделен участник.