Професионална гимазия по механоелетротехника

град Ловеч

Иновативно училище

Специалности
Иновативно училище
С традиции в професионалното обучение

Специалности
С традиции в професионалното обучение
Успешна реализация

Проекти
Успешна реализация

Професионална гимназия по механоелектротехника град Ловеч се е утвърдило като конкурентноспособно и предпочитано училище с

дългогодишна история и традиции.

Колективът на гимназията се стреми да формира знания и професионални умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда и

реализация в условията на пазарна икономика.