Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

График за обучение от разстояние в електронна среда за периода от 21.10.2021 г. до 29.10.2021 г.

Уважаеми ученици и родители,

обучението в Професионална гимназия по механоелектротехника преминава от разстояние в електронна среда за периода от 21.10.2021 г. до 29.10.2021 г. включително.

Спазва се утвърденото седмично разписание и следния график:

1 час 8.00 – 8.40
2 час 8.50 – 9.30
3 час 9.40 – 10.20
4 час 10.40 – 11.20
5 час 11.30 – 12.10
6 час 12.20 – 13.00
7 час 13.10 – 13.50