Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

План-прием 2022-2023 учебна година

Заповед на РУО Ловеч

Прием след завършено основно образование