Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

Проект 2020-1-BG01-KA116-078202 "ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ - РАЗУМЕН ИЗБОР И ВЪЗМОЖНОСТИ"

Проектът 2020-1-BG01-KA116-078202 „Практическото обучение – разумен избор и възможности“ по програма „Еразъм+“ КД 1 е финансиран от агенцията за Развитие на човешките ресурси. В периода от юни/юли 2021г. , 10 учители от ПГМЕТ и 18 ученици от специалности „Автомобилна мехатроника“ и „Компютърна техника и технологии“ ще осъществят мобилност в гр. Торино, Италия. Настоящият проект ще се осъществи в партньорство между ПГМЕТ и Euroform RFS Италия. В рамките на проекта ще се осигури обучение на училищния персонал и провеждане на практика на учениците на реална работни места, с цел повишаване на професионалните компетенции и обогатяване с добри практики от италианския образователен опит, в сътрудничество с обучителни институции и работодатели.

За учителите и учениците ще бъде осигурена необходимата обучителна среда и реални работни места за практика с опитни ментори. Реализирането на проекта ще гарантира изпълнението на неговите основни цели:

  • Повишаване на професионалните компетенции на учениците чрез осигуряване на качествена професионална подготовка в страна от ЕС;
  • Повишаване на квалификацията и професионалните компетенции на педагогическите специалисти относно методиката на преподаване, използването на съвременни средства и технологии;
  • Подобряване и разширяване на езиковите и комуникативните умения на участниците в мобилността;
  • Придобиване на нови социални контакти и нови лични умения за участниците в мобилността в условията на нова европейска държава.

Мобилностите ще се осъществят в автомобилни и компютърни сервизи, разположени в района на град Торино, Италия. По време на практиката, участниците в проекта ще имат възможност да се запознаят и да участват пряко в новите технологии при обслужване и отстраняване на повреди по автомобилите и компютърната техника.

Дългосрочните ползи от проекта са насочени към трайно повишаване на качеството на ПОО, предлагано от Професионална гимназия по механоелектротехника и задоволяване на потребностите от специализирани кадри по автомобилното и компютърно обслужване.