Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

За всички допуснати предстои тест по професионална подготовка, тест по английски език и интервю.
Предварителен график:
22 ноември 2022г., 14.30 часа - Тест по професионална подготовка
24 ноември 2022г., 14.30 часа - Тест по английски език
1 декември 2022г., 14.30 часа - Интервю за учениците от 10 и 12 клас
2 декември 2022г., 13.30 часа - Интервю за учениците от 11 клас
5 декември 2022г. - Заседание на педагогически съвет - решение за окончателен подбор
6 декември 2022г. - Обявяване на списък с учениците, които ще участват в мобилността
 

 

Указания относно условията и начина за кандидатстване и подбор на ученици за участие в мобилност по проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000062876 "Кариерен компас - посока Малмьо"

Процедура за набиране, подбор, оценка и класиране за участие на 6 учители

Документи за участие