Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+

Леонардо да Винчи Център за квалификация и преквалификация - Тюрингия /Германия/Основи на инсталацията и законови основи

Учебна година Програма или инициатива Партньори Тема на проекта

Ползватели

ученици учители
2002/03 Леонардо да Винчи Професионално училище “Рудолф Дизел “ – Германия Диагностика на МПС с цел намаляване разхода на гориво и на замърсяване на околната среда 23 2
2002/03 Сократ – Коменски 1 Център за квалификация и преквалификация – Тюрингия /Германия/ Сравнително изследване по електротехника 12 2
2004/05 Леонардо да Винчи Център за квалификация и преквалификация – Тюрингия /Германия/ Запознаване с европейските норми и стандарти в областта на електротехниката 20 3
2005/06 Леонардо да Винчи Професионално училище “Рудолф Дизел 2“ – Германия Професионално обучение и работа със софтуер surfcom на CAD/CAM системи 22 3
2006/07 Леонардо да Винчи Център за квалификация и преквалификация – Тюрингия /Германия/ Електронна система “MOTRONIK” за управление на двигатели на МПС – диагностика 24 3
2008/09 Леонардо да Винчи Професионално училище “Рудолф Дизел “ – Германия „Европейско” МЕТАНЪТ новата алтернатива за МПС 20 2
2009/10 Леонардо да Винчи Център за квалификация и преквалификация – Тюрингия /Германия/ Улови слънчевите лъчи и бъди енергийно независим „Слънце в ютията„ 20 2
2011/12 Леонардо да Винчи Професионално училище “Рудолф Дизел “ – Германия „Европейско” Екологичните автомобили и биогоривата – станете СО2 неутрални чрез хибридите „Мисли в зелено!„ 20 2
2013/14 Леонардо да Винчи Професионално училище “Валтер Гропиус“ – Германия Европейски опит за екообразование – Жива планета! 20 2

 

От тази учебна година ПГМЕТ гр. Ловеч работи по програма Еразъм+