Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

Автоматизирани системи

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на средно образование и втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор по автоматизация"

Обучението се осъществява в дуална форма, като практическите часове се провеждат в реална работна среда във фирмата партньор „VOSS Automotive Bulgaria”. Учениците  от 11 и 12 клас сключват трудов договор и получават възнаграждение. Всички ученици получават стипендия.

Завършилите тази специалност може да се реализират в различни сфери на индустрията, енергетиката, транспорта, банковото дело, комуникациите.

 

Прикачени документи

Типов учебен план