Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

Електрообзавеждане на транспортна техника

След завършване курса на обучение учениците придобиват:

  • Знания и умения за:

- устройство и принцип на действие на основните възли в автомобилите;

- диагностика и контрол със съвременни уреди и стендове;

- техническо обслужване и ремонт на електрически инсталации на автомобили;

  • Свидетелство за управление на МПС, категория В
  • Възможност за работа в областта на транспортната техника, диагностик, водач на МПС, електромеханик

 

Прикачени документи

Типов учебен план