Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

Компютърна техника и технологии

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на компютърни системи"

Завършилите тази специалност могат да работят в производствени предприятия и фирми с предмет на дейност диагностика, монтаж, хардуерно и софтуерно поддържане и сервизно обслужване на компютърна техника.

 

Прикачени документи

Типов учебен план