Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

Промишлена електроника

По време на обучението си учениците придобиват знания и умения за работа с измервателна апаратура, изпитателни стендове и съоръжения, материали, и инструменти за механичен електромонтаж и демонтаж.

Завършилите тази специалност придобиват професионална квалификация "Техник на електронна техника".  Реализират се като специалисти за техническо обслужване и монтаж на електронни апаратури и съоръжения.

Избралите тази специалност получават стипендия през целия срок на обучение.

 

Прикачени документи

Типов учебен план