Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

Професионална гимназия по механоелектротехника, гр.Ловеч е в Списъка на иновативните училища за учебната 2022/2023г. Основният мотив за предлаганата иновация произтича от реализирания проект по НП "Изграждане на училищна STEM среда". Училището разполага с необходимата база - оборудване, техника, електроника и инструменти, както и с придобита професионална квалификация на преподавателите.

 

Въвеждаме нов учебен предмет “Вградени системи”, състоящ се от два модула. Вградените системи съдържат сензори, микроконтролери и изходни устройства. Този предмет ще се изучава в две последователни учебни години за учениците от 10 клас, специалност “Автотранспортна техника”. В 10 клас учениците ще изучават модул “Схемотехника” - теория, а в 11 клас  модул “Развойна среда Arduino”- учебна практика. През последните години използването на електронни системи в автомобилите, води до подобряване както на основните им параметри, така и комфорта на пътуващите, и комуникационни възможности.