Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

Обществен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ - МАНДАТ 2019 - 2022 Г.


Председател:

  • Ивелина Иванова – родител на ученик от XI „Б“ клас

Членове:

  • Тина Атанасова – представител на работодателите;
  • Стела Петкова – старши експерт по организация на средното образование, РУО – Ловеч;
  • Десислава Йонова – родител на ученик от XI „Б“ клас;
  • Галина Вълова – родител на ученик от XI „Б“ клас