Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

Обществен съвет

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  - МАНДАТ ОТ ДЕКЕМВРИ 2022г. ДО ДЕКЕМВРИ 2025г.

 Председател: 

  Красимира Стоянова - родител на ученик от IX А клас

 Членове:

 1. Таня Йосифова  - Петрова - представител на работодателите

 2. Стела Петкова - представител на финансиращ орган

 3. Анита Денчева - родител на ученик от IX A клас

 4. Илкнур Бозова - родител на ученик от IX Б клас

 

 

 

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ - МАНДАТ 2019 - 2022 Г.


Председател:

  • Ивелина Иванова – родител на ученик от XI „Б“ клас

Членове:

  • Тина Атанасова – представител на работодателите;
  • Стела Петкова – старши експерт по организация на средното образование, РУО – Ловеч;
  • Десислава Йонова – родител на ученик от XI „Б“ клас;
  • Галина Вълова – родител на ученик от XI „Б“ клас