Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

Административни услуги

Прикачени документи

Приемане и преместване на ученици
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на удостоверение за валидиране на на компетентности
Заявление за издаване на удостоверение за валидиране на на компетентности
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на дубликати
Заявление за издаване на дубликат
Издаване на удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация
Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификациа по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Заявление за издаване на удостоверение за валидиране на професионална квалификациа по част от професия или свидетелство за валидиране на професионална квалификация
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация