Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

История

Техникумът по механоелектротехника се открива с решение на Министерството на народната просвета от юли 1959г. За учебни занятия на техникума се предоставят 4 класни стаи от Средно смесено училище „Христо Кърпачев”, днес СУ „Св. Климент Охридски”. Интересът към училището е голям. Кандидатстват 700 ученици, от които по успех се класират 157. Разпределят се в 4 паралелки: „Двигатели”, „Технология на машиностроенето – студена обработка”, „Технология на машиностроенето – топла обработка” и „Електро”.

През следващата учебна година неотложната задача пред училищното ръководство е свързана с построяването на специална учебна сграда. На 10.02.1961г. тържествено се полагат основите на първия корпус на учебните работилници. Предпоставка за добре организирания учебен процес е младият учителски колектив, имащ желание за прилагане на нови форми в урочната си работа. Промените в образователната система – различните форми на работа в час и проверката на знанията, повишаване квалификацията на преподавателите, свързването на теорията с практиката – дават своите добри резултати. Гаранция за успехите на училището е добрата дисциплина на курсистите. Те се отличават от другите ученици по стегната си униформа. Зимната се състои от куртка, панталон, синя риза, черна вратовръзка, шинел и монограми, а лятната – от светъл плат и светли шапки. Всяка година на специален учителски съвет се гласува план-програма за новия прием. Колективът предлага такива специалности, че завършилите веднага да се реализират в местните предприятия и фирми. През 1962г. се разкриват първите паралелки за вечерно обучение, а през следващата – и за задочно обучение.

С всяка изминала година авторитетът на училището става все по-голям не само в града, а и в региона. От 1963г. до 1992г. техникумът носи патронното име Никола Йонков Вапцаров.

Материалната база на училището е добра и това се явява предпоставка за успешното прилагане на наученото в производството. Обзавеждат се кабинети по металорежещи машини, по двигатели, по електротехника, по механика, физика, математика. Значително постижение на техникума е успешното провеждане на учебно-производствената дейност. Отначало изработената продукция е предназначена за онагледяване по теоретичните специални предмети, но по-късно е предпочитана в много предприятия в града. Създава се учебен завод, чиято основна задача е да ръководи и отчита съревнованието между курсистите, разпределени в бригади, да организира състезания, вечери по специалностите. Произвеждат са стойки за бормашини, вентилатори, водни помпи, резачки за дърва. В началото на всяка учебна година учениците се изпращат на есенна бригада в помощ на селското стопанство, консервния завод, фуражния завод, Винпром.

В техникума са изградени различни форми на извънкласна дейност: кръжок по радиотехника, по автоматика, по авиотехническо творчество, по руски език, математически школи. По-късно се изгражда клуб „Млад техник”. Изработването на различни предмети с творчески характер формира умения и навици, необходими за участие в производството на материални блага. Голяма част от разработките, които се поемат и осъществяват са в непосредствена връзка както с часовете по теория и практика, така и с производствените задачи на техникума и на редица промишлени предприятия.

В техникума са изградени духов оркестър, народен девически хор, вокална група, естраден състав, мъжки хор. Редовно се организират фестивали на художествената самодейност по паралелки.

Спортът в техникума винаги е бил на високо равнище. С гордост могат да се отбележат успехите на отборите по лека атлетика, спортна гимнастика, хандбал, волейбол, тенис, футбол. Много са наградите, спечелени в окръжни и републикански първенства.