Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

Екип

СПИСЪК С ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

ПГМЕТ – ЛОВЕЧ

1 Миглена Ганчева Директор, старши учител по биология и ЗО
2 Ниделина Цонева Заместник-директор, учебна дейност,старши учител по физическо възпитание и спорт
3 инж.Камелия Метева Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии", учител по информационни технологии
4 Йонка Джабарска Педагогически съветник
Анелия Василева Учител, общообразователен учебен предмет, учител по български език и литература
6 Нели Костовска Учител, общообразователен учебен предмет, учител по български език и литература
Светла Величкова Учител, общообразователен учебен предмет, учител по математика
8 Силвия Апостолова Учител, общообразователен учебен предмет, учител по английски език 
9 Стела Латураки Учител, общообразователен учебен предмет, учител по английски език 
10 Поля Георгиева Старши учител, общообразователен учебен предмет, учител по химия и ООС и физика и астрономия 
11 Пресияна Кочева Учител, общообразователен учебен предмет, учител по география и икономика и история и цивилизации 
12  Деница Христова Учител, общообразователен учебен предмет, учител по философия
13 Мартин Симеонов Учител, общообразователен учебен предмет, учител по физическо възпитание и спорт
14 инж.Николай Николаев Старши учител, практическо обучение
15 инж.Марин Найденов Учител, теоретично обучение
16 инж. Красимир Кънчев Учител, практическо обучение
17 инж.Александър Дишлянов Учител, практическо обучение
18 инж.Даниела Панчева Старши учител, теоретично обучение
19 инж.Владимир Александров Старши учител, практическо обучение
20 Ива Петрова Главен счетоводител, бюджетен
21 Анета Трифонова Завеждащ, административна служба
22 Пламен Иванов Домакин
23 Цветан Славков Огняр
24 Тоня Николова Чистач/ Хигиенист
25 Иванета Косева Чистач/ Хигиенист
26 Мариана Първанова Чистач/ Хигиенист