Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

Екип

СПИСЪК С ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

ПГМЕТ – ЛОВЕЧ

1 инж.Ирина Стоенчева Директор
2 Ниделина Цонева Заместник-директор, учебна дейност
3 инж.Камелия Метева Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
4 Йонка Джабарска Педагогически съветник
5 Станислав Стойков Старши учител, общообразователен учебен предмет 
6 Нели Костовска Учител, общообразователен учебен предмет 
7 Румянка Боевска Старши учител, общообразователен учебен предмет 
8 Силвия Апостолова Учител, общообразователен учебен предмет 
9 Юлия Лазарова-Николова Старши учител, общообразователен учебен предмет 
10 Поля Георгиева Старши учител, общообразователен учебен предмет 
11 Пресияна Кочева Учител, общообразователен учебен предмет 
12 Милен Белев Старши учител, общообразователен учебен предмет 
13 инж.Николай Николаев Старши учител, практическо обучение
14 инж.Марин Найденов Учител, теоретично обучение
15 Красимир Кънчев Учител, практическо обучение
16 Цветан Минев Учител, практическо обучение
17 инж.Даниела Панчева Старши учител, теоретично обучение
18 инж.Снежанка Вълчева Старши учител, теоретично обучение
19 инж.Владимир Александров Старши учител, практическо обучение
20 Ива Петрова Главен счетоводител, бюджетен
21 Анета Трифонова Завеждащ, административна служба
22 Пламен Иванов Домакин
23 Цветан Славков Огняр
24 Тоня Николова Чистач/ Хигиенист
25 Иванета Косева Чистач/ Хигиенист
26 Мариана Първанова Чистач/ Хигиенист