Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

Ученици и учители от Механото заминават на обучение в Италия

На 25 юни, 2021 година 18 ученици с две придружаващи лица и 10 учители от Професионална гимназия по механоелектротехника ще имат възможност да участват в мобилност в гр. Торино, Италия. В партньорство със „ЕUROFORM RFS“ от същия град, училището ще реализира проект под надслов „Практическото обучение – разумен избор и възможности“ по програма Еразъм+.

Проектът ще даде възможност на ученици от направленията „Автомобилна мехатроника“ и „Компютърна техника и технологии“ в продължение на 15 дни да проведата своята производствена практика в реална работна среда. Партньорите от Италия са им осигурили възможност за практическо обучение в различни автосервизи и производствени предприятия и фирми от IT сектора.

Групата учители, която включва преподаватели от общообразователна и професионална подготовка, ще се запознае със специфични практики, прилагани в италианската образователна система за професионално образование и обучение чрез семинари и наблюдения във фирми и училища.

За участниците е предвидена и разнообразна културна програма – екскурзия до Милано, посещение на стадиона на футболен клуб „Ювентус“ и Музей на колите.

За участието в проекта и преминатото практическо обучение, участниците ще получат сертификат Europass мобилност.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация /съобщение/ отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“