Професионална гимазия по механоелетротехника
град Ловеч

Със заключително събитие приключиха дейностите по проект № 2021-1- BG01-KA121-VET-000021168 „Кариерен компас – посока Брага“. Проектът е осъществен в периода септември 2021г. – ноември 2022 г. от Професионална гимназия по механоелектротехника, Ловеч, с партньор Bragamob, Португалия. Това е първият от планираните седем проекта, след спечелената от училището Акредитация, гарантираща участието на гимназията в програма Еразъм+ и реализиране на мобилности в областта на професионалното образование и обучение.
На събитието присъстваха г-н Светослав Славчев – областен управител, г-н Венцислав Христов – заместник- кмет на Община Ловеч, г-жа Иваничка Буровска – и.д. Началник на РУО - Ловеч, г-н Страцимир Петков – председател на общинска комисия образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО, учители и ученици от училището.
Координаторът на проекта Йонка Джабарска направи обзор на осъществените дейности и на успехите, постигнати от ползвателите. Проектът е насочен към повишаване на професионалните знания и умения на учениците чрез работа в реална работна среда, както и квалификацията и компетенциите на педагогическите специалисти чрез професионални посещения и семинари.
След проведен подбор в няколко етапа - по документи, изпит за определяне нивото на професионални знания и владеене на английски език, и интервю пред комисия са избрани 18 ученици от направление „Автотранспорт“. В продължение на няколко месеца с тях е проведена допълнителна професионална, културна и онлайн езикова подготовка.
По проекта са осъществени две мобилности в гр.Брага, Португалия – за 18 ученици с две придружаващи лица в рамките на 15 дни и за 6 педагогически специалисти с продължителност 8 дни.
Отзивите на учениците за работата им в специализираните сервизи и фирми, кадри от самата им дейност и културните визити, както и професионалните посещения на групата учители от гимназията са събрани във филм, който бе представен пред гостите на събитието.
Инж.Ирина Стоенчева, директор на гимназията и ръководител на проекта, сподели впечатления и добри практики от проведените визити в португалските професионални училища и срещи с техните директори.
Дванадесетокласниците Петър Петров и Валентин Йочев разказаха за организацията и начина на работа в автосервизите, в които са провели своя стаж, за емоциите и вълненията си по време на културните посещения, отговаряха на въпроси, зададени от присъстващите.
Събитието завърши с връчване на сертификати за работа от приемащите организации, както и сертификат Europass мобилност, който валидира и дава възможност на учениците да докажат придобитите квалификации и умения в цяла Европа.
Всички присъстващи получиха подаръци под формата на рекламни материали, брандирани с логото на проекта.